1

ติดต่อเรา

กลุ่มงานพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 16.30 | วันเสาร์ - อาทิตย์ 8.30 - 16.30
โทรศัพท์ : 076-240221, 085-0316716
แฟกซ์ : 076-240221
facebook : งานจัดฝึกอบรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
LINE ID : training-pkru